Zawodowy życiorys

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS W Lublinie. Od początku swojej kariery zawodowej zafascynowana księgowością. W 2010 r. ukończyła "Kurs dla Kandydatów na Głównych Księgowych", a w 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości na Wydziale Ekonomii UMCS w Lublinie. Od 2012 r. posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 59000/2012 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W "BART" Usługi Finansowo-Księgowe prowadzi księgi rachunkowe w pełnym zakresie, głównie spółek prawa handlowego, osób fizycznych i innych podmiotów gospodarczych. Obsługa systemu księgowego, który spełnia zarówno wymagania Klienta, jak i potrzeby Księgowych, porozumienie i dbałość o indywidualne potrzeby Klienta umożliwia dobrą współpracę i wzajemne zadowolenie ze świadczonych usług. 

W czasie wieloletniej już pracy zawodowej zdobyła szerokie doświadczenie, obejmujące zarówno księgowość i sprawozdawczość sporządzane na podstawie polskiej ustawy o rachunkowości, jak i rozliczenia podatkowe, począwszy od VAT, CIT i PIT, po podatek zryczałtowany i rozliczenia z ZUS. 

 

Zajmuje się również sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz współpracą z audytorami w zakresie badania sprawozdań, a także reprezentuje klientów w kontaktach z organami podatkowymi. Uczestniczyła również w rozliczaniu projektów unijnych oraz wdrażaniu programu finansowo-księgowego. Wybrany zawód - zgodny z wykształceniem i kwalifikacjami pozwala na ciągłe podejmowanie nowych wyzwań oraz doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb firmy oraz wymogów rachunkowości i podatków.

HOBBY:
Florystyka, literatura, film, muzyka, sztuka kulinarna, podróże.​​​​​​​